banner

Projekty modernizacji budynków i nowych inwestycji - Realizacje

EKSPERTYZY BUDOWLANE, OPINIE TECHNICZNE, ORZECZENIA TECHNICZNE:
 • Wspólnota Mieszkaniowa "Dobra Wola" w Warszawie - Ekspertyza techniczna określająca możliwością wykonania ocieplenia stropu nad IV piętrem oraz ocena elementów więźby dachowej do wymiany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Niepodległości 132/136 w Warszawie.
 • Kongsberg Automotive Sp. z o.o. - Ekspertyza budowlana określająca możliwości adaptacji istniejących Konstrukcji K1 i K2 tak, aby powstała antresola pełniąca funkcję biurową. Określenie możliwości usunięcia zastrzałów z Konstrukcji K2.
 • Wspólnota Mieszkaniowa Książkowa 9c w Warszawie - Opinia techniczna na temat określenia możliwości wykonania modernizacji stacji Polkomtel usytuowanej na budynku zlokalizowanym przy ul. Książkowej 9c w Warszawie.
 • Opinia techniczna na temat określenia możliwości wykonania remontu w lokalu nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mochnackiego 21 w Warszawie.
 • ZGN w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawa - Ekspertyza techniczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wileńskiej 31 w Warszawie.
 • Elektrobudowa SA w Katowicach Oddział Spółki Rynek Dystrybucji Energi WSiSEE - Ekspertyza techniczna pokrycia dachu w budynku technologicznym zlokalizowanym na terenie Stacji 400/110 kV - Słupsk Wierzbięcin.
 • Opinia techniczna na temat oceny stanu technicznego tarasu przynależnego do lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Pana Tadeusza 14 w Warszawie.
 • Ekspertyza techniczna określająca przyczyny powstawania zarysowań na ścianach działowych oraz na ścianach klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym B4 przyu ul. Gen.Bronisława Roi 30/32/34 w Legionowie.
 • Ekspertyza techniczna określająca przyczyny zarysowania ścian na kondygnacji poddasza wraz ze sposobem naprawy w budynku jednorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Ojca Aniceta na dz.o nr ew. 8/18 obręb 4-07-12 w Warszawie.
 • Forte Oddział Białystok - Ekspertyza techniczna określająca bezpieczeństwo użytkowania konstrukcji wsporczej pod cyklofiltr zlokalizowanej w fabryce mebli Forte w Białymstoku.
 • Molina Sp. z o.o. - Ekspertyza techniczna budynku nr 253 znajdującego się na działce nr 73/13 obręb 19 5-01 w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki.
 • ZGN w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawa - Ekspertyza techniczna budynku wielorodzinnego - Oficyna przy ul. Siedleckiej 27a w Warszawie.
 • ZGN w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawa - Ekspertyza techniczna budynku wielorodzinnego - Front przy ul. Siedleckiej 27a w Warszawie.
 • Molina Sp. z o.o. - Ekspertyza techniczna budynków nr 201 i nr 205 znajdujących się na działce nr 73/14 obręb 19 5-01 w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki.
 • Kancelaria Adwokacka Robert Marciniak i Marta Szymanek - Określenie możliwości wykonania remontu w lokalu nr 34 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poznańskiej 21 w Warszawie.
 • Lightstudio - Ekspertyza techniczna określająca stan techniczny warstw wykończeniowych z określeniem przyczyn nieszczelności tarasu i balkonów w jednorodzinnym budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Radarowej 42 w Warszawie.
 • Ocena stanu technicznego budynku zlokalizowanego przy ul. Wilsona 17 w Brwinowie.
 • Ocena możliwości adaptacji pomieszczeń poddasza na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej 21 w Warszawie.
 • Instytut Wojsk Lotniczych - Ekspertyza techniczna określająca przyczyny zawilgocenia ścian i posadzki w piwnicy budynku laboratorium nr 3 w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych zlokalizowanym przy ul. Księcia Bolesława 6 w Warszawie, oraz ocena stanu technicznego budynku z uwagi na występujące uszkodzenia wywołane wilgocią.
 • Polkan Sp. z o.o. - Ekspertyza wyrwania mocowania rury przyłącza wody w DN150 w budynku Hotel Ibis Warszawa Reduta przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 16 w Warszawie
 • Określenie przyczyn osiadania posadzki i pękania ścian w piwnicach w budynku zlokalizowanym przy ul. Jaracza 10 w Warszawie oraz podanie propozycji ich usunięcia
 • Określenie przyczyn zawilgocenia ścian fundamentowych z określeniem stanu technicznego ścian fundamentowych z uwagi na zawilgocenie w budynku mieszkalno-usługowym zlokalizowanym przy ul. Wspólnej 67 w Warszawie.
 • Określenie przyczyn zawilgocenia ścian fundamentowych z określeniem stanu technicznego ścian fundamentowych z uwagi na zawilgocenie w oficynie budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego przy ul. Wspólnej 67 w Warszawie.
 • Drukarnia Internetowa Paweł Grot - Ekspertyza stropu nad piwnicą obciążonego urządzeniem XC800 firmy Xerox w budynku mieszkalno- usługowym przy ul. Lwowskiej 17 lokal nr 2 w Warszawie
 • Cyfrowy Polsat S.A. - Ekspertyza techniczna na temat zarysowań ścian budynku B-3 przy ul. Łubinowej 4a w Warszawie
 • Dipservis S.A. - Ekspertyza techniczna dotycząca przyczyn i sposobu naprawy stropu w budynku mieszkalno- usługowym przy ul. Kubickiego 19 lokal 23 w Warszawie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny - Ekspertyza techniczna określająca przyczynę zawilgocenia ścian budynku internatowego wraz z oceną istniejącego ocieplenia budynku Domu Studenta nr 2 zlokalizowanego przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie
 • Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie - Ekspertyza techniczna budynku położonego przy ul. Jagiellońskiej 55, mająca na celu ocenę stanu technicznego dla celów adaptacji budynku na siedzibę UKS w Warszawie
 • Teatr Muzyczny "Roma" - Ekspertyza techniczna określająca możliwość obciążenia sceny nad pomieszczeniem "Orkiestronu" teatru, w celu dostosowania obiektu do scenerii sztuki: "Les Miserables"
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych - Ekspertyza techniczna dachu w siedzibie NDAP przy ul. Rakowieckiej 2d w Warszawie
 • Teatr Muzyczny "Roma" - Ekspertyza techniczna określająca możliwość powiększenia otworu drzwiowego przy scenie teatru, w celu dostosowania obiektu do scenerii sztuki: "Les Miserables".
 • Galeria Handlowo – Usługowa „Jeziorak” w Iławie - Ekspertyza budowlana spękań powstałych na poziomie „0”, w okolicach pomieszczeń technicznych i korytarza technicznego
 • Komenda Główna Policji - Ekspertyza w odniesieniu do nośności stropu jak i fundamentów w pomieszczeniu serwerowni pod kątem ustawienia szaf serwerowych w budynku KGP przy ul. Wiśniowej 58 w Warszawie.
 • Wspólnota mieszkaniowa Saska 57 - Ekspertyza techniczna określająca stan techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Saskiej 57 w Warszawie
 • Teatr Muzyczny "ROMA" - Ekspertyza techniczna na temat możliwości obciążenia stropu "Sali Baletu" konstrukcją sztankiet
 • Toyota Okęcie "Prestige Auto" - Ocena stanu technicznego dźwigara dachowego z drewna klejonego o rozpiętości 11,3m w salonie samochodowym Toyota Okęcie przy Al. Krakowskie 201 w Warszawie
 • Teatr Muzyczny "ROMA" - Ekspertyza techniczna określająca możliwość adaptacji pomieszczenia na "Salę Kameralną"
 • Cyfrowy Polsat - Opinia techniczna na temat nośności Hali M-1 pod względem zwiększonego obciążenia śniegiem zgodnie z normą: PN-80/B-02010/Az1 oraz pod projektowane obciążenie podwieszanym sufitem
 • Praga Business Park Sp. z o.o. - Opinia techniczna na temat nośności Hala M-3 pod względem zwiększonego obciążenia śniegiem - Projekt odśnieżania dachu
 • Praga Business Park Sp. z o.o. - Opinia techniczna na temat wzmocnienia ścian adaptowanych pomieszczeń w Hali M-3 na kancelarię tajną
 • Urząd Miasta Białobrzegi - Ekspertyza techniczna określająca przyczynę zawilgocenia stropodachu w Szkole Podstawowej w Suchej gm. Białobrzegi
 • Wspólnota Mieszkaniowa Nowogrodzka 6A - Ekspertyza techniczna stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 6a w Warszawie
 • Wspólnota Mieszkaniowa Nowogrodzka 6A - Ekspertyza techniczna stropu nad przejazdem bramowym w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 6a w Warszawie
 • Wspólnota Mieszkaniowa Lwowska 13 - Ekspertyza budowlana elewacji i balkonów w budynku mieszkalno-usługowym zlokalizowanym przy ul. Lwowskiej 13 w Warszawie
 • Opinia techniczna na temat stanu technicznego budynku ul. Oświatowa 25A w Warszawie.
 • Opinia techniczna na temat stanu technicznego budynku ul. Rakuszanki 7 w Warszawie.
 • Opinia techniczna na temat możliwości powiększenia podestu klatki schodowej w budynku przy ul. Nowolipki 17A w Warszawie
 • Opinia techniczna na temat posadzki i stropu w lokalu nr 2 w budynku mieszkalno- usługowym przy ul. Targowej 70 w Warszawie

KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE:

 • "Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia" ul. Olimpijska 1 Katowice - konstrukcje wsporcze pod poziomy instalacyjne.
 • "COSMOPOLITAN" Twarda 2/4 - konstrukcje wsporcze pod urządzenia techniczne oraz piony i poziomy instalacyjne.
 • "ORCO TOWER" Złota 44 - konstrukcje wsporcze pod urządzenia techniczne oraz piony i poziomy instalacyjne.
 • Teatr muzyczny "ROMA" - projekt i wykonanie wzmocnienia konstrukcji sceny nad Orkiestronem.
 • Denique Sp. z o.o. - Projekt budowlany i wykonawczy antresoli stalowej w lokalu usługowym firmy Deniqe Sp. z o.o. w Centrum Handlowym "Janki"
 • Teatr Muzyczny "Roma" - Projekt nadproża wraz z nadzorem autorskim nad realizacją prac budowlanych podczas powiększania otworu drzwiowego przy scenie teatru, w celu dostosowania obiektu do scenerii sztuki: "Les Miserables".
 • Cyfrowy Polsat S.A. - Projekt budowlany i wykonawczy antresoli stalowej w hali M-3 przy ul. Łubinowej 4a w Warszawie
 • Projekt budowlany hali stalowej 36 x 50m - Mortęgi k. Iławy
 • Projekt budowlany hali stalowej 18 x 50m - Mortęgi k. Iławy
 • Projekt budowlany hali stalowej 15 x 30m - przy ul. Skarbka z Gór w Warszawie
 • Dipservis S.A. - Projekt budowlano wykonawczy przebicia w ścianie nośnej w budynku mieszkalnym przy ul. Zakopiańskiej 8 w Warszawie
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - projekt budowlano -wykonawczy konstrukcji wsporczych pod agregaty wody lodowej w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
 • Cyfrowy Polsat S.A - Projekt budowlano wykonawczy konstrukcji wsporczych pod centrale klimatyzacyjne oraz skraplacze w hali M-1 przy ul. Łubinowej 4a w Warszawie
 • Projekt budowlano- wykonawczy przebicia przez ścianę nośną w budynku mieszkalnym przy ul. Skarżyńskiego 7 lokal 16 w Warszawie
 • Lotnisko w Świdniku - Projekt wykonawczy konstrukcji studni rewizyjnych i wpustów deszczowych projektowanej kanalizacji deszczowej terenu lotniska i pasów startowych
 • Cyfrowy Polsat S.A. - Projekt budowlano- wykonawczy przebić w ścianach nośnych w budynku biurowym B-1 przy ul. Łubinowej 4a w Warszawie
 • Projekt budowlano- wykonawczy ścian oporowych - Belgia, Holsbeek - Leming 69
 • Cyfrowy Polsat S.A. - Projekt nadproży nad projektowanymi otworami technicznymi w pomieszczeniu administracyjno-biurowym w hali M-3 przy ul. Łubinowej 4a w Warszawie
 • Starachowickie Centrum Kultury - projekt budowlany konstrukcji wsporczej pod widownię.
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Zamoyskiego 45 - Podziemny zbiornik retencyjny na wodę deszczową.
 • Park handlowy przy ul. Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim - Podziemny zbiornik retencyjny na wodę deszczową.
 • Projekt wzmocnienia konstrukcji budynku - Warszawa ul. Inżynierska 5

BUDYNKI MIESZKALNE:

 • Budynek mieszkalny przy ulicy Wspólnej 52/54 w Warszawie (nadbudowa części budynku wraz z remontem klatek schodowych - konstrukcja)
 • Budynek mieszkalny przy ulicy Puławskiej 69 w Warszawie (przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania - konstrukcja)
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Ząbkowskiej 35 (projekt wzmocnienia i wymiany stropów)
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Zamoyskiego 45 (projekt modernizacji i przebudowy: podbicie fundamentów, wymiana stropów, wymiana klatek schodowych, konstrukcji dachu)
 • Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Stalowej 2 (projekt wymiany stropów)
 • Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Stalowej 28/30 (projekt wymiany stropów)
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Syreny 3 w Warszawie (projekt termomodernizacji)
 • Budynek mieszkalno-usługowy wielorodzinny przy ul. Narbutta 17 w Warszawie (projekt budowlano -wykonawczy remontu tarasów)
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wyszyńskiego, w Zielonce (projekt budowlany i wykonawczy)
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Mazowieckiej, w Zielonce (projekt budowlany)
 • Projekt rozbiórki oficyny budynku mieszkalnego Stalowa 34 w Warszawie
 • Projekt wymiany stropów w budynku mieszkalno-usługowym Środkowa 14 w Warszawie
 • Projekt wymiany stropów w budynku mieszkalno-usługowym Środkowa 25 w Warszawie
 • Projekt wymiany stropów w budynku mieszkalno-usługowym Stalowa 34 w Warszawie
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pustułeczki 4 w Warszawie (dokumentacja rysunkowa projektu budowlanego i wykonawczego)
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Górczewskiej 253 w Warszawie (dokumentacja rysunkowa projektu wykonawczego
 • Budynek mieszkalno- usługowy 17-sto kondygnacyjny „Okopowa" w Warszawie (dokumentacja rysunkowa projektu wykonawczego ścian i tarcz żelbetowych, klatek schodowych i szybów windowych)
 • Budynek mieszkalny Bieniewicka 2a, w Warszawie (inwentaryzacja + projekt wykonawczy wzmocnienia klatek schodowych)
 • Budynek mieszkalno- usługowy Próżna 14, w Warszawie (inwentaryzacja + projekt budowlany i wykonawczy modernizacji: wymiana stropów, projekt klatek schodowych, więźby dachowej, balkonów, podbicia fundamentów)
 • Modernizacja budynku mieszkalnego Klarysewska 57, w Warszawie (dokumentacja rysunkowa projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji)
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Torowej 7 w Nowej Iwicznej - Projekt rozbudowy budynku (inwentaryzacja, ekspertyza, projekt budowlany)
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Białołęckiej 359 w Warszawie - Projekt rozbudowy budynku (inwentaryzacja, ekspertyza, projekt budowlany)
 • Projekt wykonawczy konstrukcji budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Gołaszewskiej 3 w Gołaszewie
 • Projekt architektoniczno- budowalny rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Wilkołaz Stacja Kolejowa 23 (inwentaryzacja, ekspertyza, projekt budowlany)
 • Projekt remontu i zmiany przeznaczenia lokalu nr 2 przy ul. Targowej 70 w Warszawie
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Białołęckiej 359 w Warszawie- Projekt rozbudowy budynku (inwentaryzacja, ekspertyza, projekt budowlany)
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Komorowo gmina Rząśnik - Projekt rozbudowy budynku (inwentaryzacja, ekspertyza, projekt budowlany)

BUDYNKI USŁUGOWE I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:

 • Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze - Projekt budowlano- wykonawczy remontu pomieszczenia lakierni w Zespole Napraw Maszyn i Pojazdów na terenie Portu Lotniczego w Warszawie (Projekt w zakresie konstrukcji: konstrukcja wsporcza pod plenum, konstrukcja wsporcza pod centralę wentylacyjną, projekty przebić przez ściany, wzmocnienie filarków okiennych)
 • Polski Instytut Spraw Międzynarodowych - Projekt adaptacji pomieszczenia na kancelarię tajną w budynku przy ul. Wareckiej 1a w Warszawie
 • Miasto St. Warszawa - Projekt budowlany i wykonawczy remontu i adaptacji piwnic na cele kulturalne obiektu Starej Prochowni ul. Boleść 2A w Warszawie (Projekt ogrodzenia wokół Amfiteatru)
 • Polski Instytut Spraw Międzynarodowych - Projekt budowlano -wykonawczy remontu wiatrołapu budynku przy ul. Wareckiej 1a w Warszawie
 • Cyfrowy Polsat S.A. - Projekt budowlano - wykonawczy pomieszczeń Kancelarii Tajnej przy ul. Łubinowej 4a w Warszawie
 • Budynek administracyjno-rehabilitacyjny Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagodowej 2, w Sadowej (dokumentacja rysunkowa projektu budowlanego i wykonawczego)
 • Ratusz w Legionowie (dokumentacja rysunkowa projektu budowlanego i wykonawczego)
 • Hala sportowa w Łodzi (dokumentacja rysunkowa projektu wykonawczego fundamentów, słupów, kanałów podziemnych i pomostów żelbetowych)
 • Budynek handlowo- usługowy z częścią apartamentową „Scotch Hall" w Droghed (projekt fasady stalowej parkingu wielopoziomowego)
 • Hotel z częścią apartamentową „Jemstock" w Londynie (rysunki warsztatowe konstrukcji stalowych fasad)
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (dokumentacja rysunkowa projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji części istniejącej oraz projekt rozbudowy)
 • Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim (dokumentacja rysunkowa projektu budowlano- wykonawczego modernizacji części istniejącej oraz projekt rozbudowy)
 • Szpital MON w Warszawie (dokumentacja rysunkowa projektu budowlano- wykonawczego w zakresie termomodernizacji, rozbudowy holu, projektu podjazdu dla niepełnosprawnych)

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE :

 • Elektrociepłownia Częstochowa (dokumentacja rysunkowa projektu wykonawczego budynku bunkrowni- konstrukcja stalowa 3D)
 • Oczyszczalnia Czajka w Warszawie (dokumentacja rysunkowa projektu budowlanego: pompownia odcieków z zagęszczaczy, komora metanolu, stacja dozowania koagulantów, zbiornik biogazu, pochodnia biogazu, komora poboru próbek)
 • Oczyszczalnia Czajka w Warszawie (dokumentacja rysunkowa projektu budowlanego i wykonawczego dla obiektów: kanały do piaskownika i mostki nad kanałami, zagęszczacze grawitacyjne, ściany oporowe placu składowania awaryjnego osadu)
 • Oczyszczalnia Ścieków w Łomży (dokumentacja rysunkowa projektu budowlanego)
 • Centralna Oczyszczalnia Wody w Koziegłowach (dokumentacja rysunkowa projektu budowlano- wykonawczego)

PROJEKTY ROZBIÓREK:

Projekty budowlano- wykonawcze rozbiórek m.in.:
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kadrowej 20 w Warszawie
 • Oficyna budynku mieszkalnego przy ul. Stalowej 34 w Warszawie
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny Borzęcin Duży gm. Stare Babice
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany przy ul. Rakuszanki 7 w Warszawie
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany przy ul. Sępiej 5 w Warszawie
 • Budynek garażu i altany śmietnikowej zlokalizowany przy ul. Nowolipie 25 w Warszawie
INWENTARYZACJE: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych - Opracowanie inwentaryzacji odtworzeniowej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku siedziby Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych przy ul. Wareckiej 1a w Warszawie Inwentaryzacje powierzchni do celów administracyjnych obiektów m.in.:
 • Budynek usługowy przy ul. Freta 39 w Warszawie
 • Dom Katolicki Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 49, w Warszawie
 • Teatr Muzyczny Roma, w Warszawie
 • Wspólnota Mieszkaniowa Nowolipki 22
Inwentaryzacje budowlane budynków mieszkalno-usługowych, w tym budynków wpisanych w Rejestr Zabytków (pomiary, rysunki, fotografie, wykazy powierzchni użytkowych) o łącznej kubaturze 300 tys. m3 (należących do zasobów ZGN Śródmieście, ZGN Wola).

Warszawa, Wola

Projekt nadbudowy o jedną kondygnację oraz przebudowy wnętrza wraz z wykonaniem wzmocnień konstrukcji budynku.

Powierzchnia użytkowa przed rozbudową i nadbudową: 41,08m2

Powierzchnia użytkowa po rozbudowie i nadbudowie: 80,11m2

 

Marki, k. Warszawy

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku jednorodzinnego parterowego w Markach.

Powierzchnia użytkowa przed rozbudową i nadbudową: 105,94m2

Powierzchnia użytkowa po rozbudowie i nadbudowie: 182,55m2

 

Warszawa, Białołęka #1

Nadbudowa budynku o jedną kondygnację. Ściany i dach wykonane jako lekka konstrukcja stalowa.

Powierzchnia użytkowa przed nadbudową: 208m2

Powierzchnia użytkowa po nadbudowie: 272m2

 

Warszawa, Białołęka #2

Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego.

Powierzchnia użytkowa przed nadbudową, rozbudową i przebudową: 162m2

Powierzchnia użytkowa po nadbudowie, rozbudowie i przebudowie: 312m2

 

Warszawa, Białołęka #3

Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego.

Powierzchnia użytkowa przed nadbudową, rozbudową i przebudową: 162m2

Powierzchnia użytkowa po nadbudowie, rozbudowie i przebudowie: 312m2

 

Raszyn, k. Warszawy