banner

Ocena stanu technicznego – roczne przeglądy okresowe

Jedną z usług, jakie oferuje nasz biuro w Warszawie, jest ocena stanu technicznego obiektu. Dokonujemy jej okresowo w terminach, które ustalamy z zarządcą budynku. Są one uzależnione od typu obiektu i uwarunkowane przepisami prawa budowlanego. Po przeprowadzeniu przeglądu wystawiamy opinie techniczne, które są umieszczane w dokumentacji budynku. Wykonujemy również ekspertyzy budowlane, są wymagane z uwagi na stan techniczny obiektu.

Jaki cel mają przeprowadzenie przeglądu okresowego i ocena stanu technicznego budynku? To wypełnienie spoczywającego na zarządcy nieruchomości obowiązku, jaki nakłada na niego Prawo budowlane. Art. 62.1.1a tej ustawy mówi, że: Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu(…).. Udokumentowanie przeprowadzenia takich kontroli oraz oceny stanu technicznego budynku umożliwiają sporządzone przez nas opinie techniczne i protokoły pokontrolne.

Pięcioletnie przeglądy okresowe stanu technicznego

Prawo budowlane określa też warunki, w jakich przeglądy okresowe powinny być wykonywane co pięć lat. Zgodnie z artykułem 62.2 ustawy: Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: (…) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia (…).”.

Wszystkie powyższe przeglądy wykonujemy w zakresie branży budowlanej. Ocena stanu technicznego dokonana przez naszych specjalistów jest wiarygodnym dokumentem o mocy prawnej.