banner

Modernizacje budynków – nadzór nad realizacją inwestycji

KM-Construction oferuje nie tylko usługi projektowe, których celem jest budowa, rozbudowa, konstrukcje wsporcze czy modernizacje budynków. Naszym Klientom zapewniamy również wsparcie na etapie realizacji tych projektów. Prowadzimy nadzór inżynierski, dzięki któremu zyskujecie Państwo gwarancję dokładnego odwzorowania założeń planowanej inwestycji. Proponujemy Państwu współpracę w charakterze inwestora zastępczego lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonane pod naszym nadzorem nowe obiekty, modernizacje budynków czy konstrukcje wsporcze spełnią wszystkie wymagania techniczne i projektowe.

Zadania inwestora zastępczego

Jakie są zadania inwestora zastępczego? Przede wszystkim dogląda, czy wszystkie prace są prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, przepisami, zasadami bezpieczeństwa i „sztuką budowlaną”. Ponadto weryfikuje, czy wszystkie dostarczone materiały są zgodne z umowami i mają stosowne certyfikaty. Ważnym zadaniem, za które odpowiada inwestor zastępczy, jest kontrola i odbiór robót ulegających zakryciu, jakie przewidują projekty wykonawcze – m.in. izolacji przeciwwodnych, zbrojenia konstrukcji żelbetowych, wszelkich instalacji wodnych, kanalizacyjnych i elektrycznych. Współpracujemy z kilkoma firmami wykonawczymi, które specjalizują się w różnych dziedzinach budownictwa. Każdy ze specjalistów odpowiada za swoją „działkę”, skupiając się na tym, aby wszystkie prace przebiegały wzorowo. Możecie Państwo liczyć na kompetentny zespół ekspertów.