banner

Ekspertyzy budowlane, orzeczenia i opinie techniczne

Jedną z głównych usług naszego biura projektowego są ekspertyzy budowlane. Orzeczenia wydajemy zarówno instytucjom publicznym i przedsiębiorcom, jak i Klientom indywidualnym. Zawsze postępujemy zgodnie z wymogami zleceniodawców. Zwykle oceniamy stan techniczny budynku w kontekście jego rozbudowy, modernizacji, zmiany sposobu użytkowania lub określenia możliwości odbudowy. Ekspertyza budowlana jest niezbędna, gdy budynek został w istotny sposób uszkodzony, na przykład wskutek pożaru, przeciążenia jego konstrukcji lub częściowej katastrofy budowlanej. Jego faktyczny stan techniczny i zakres prac remontowych muszą zostać określone na podstawie oględzin i obliczeń wytrzymałościowych przeprowadzonych przez doświadczonych specjalistów. Dopiero ekspertyza dachu, ekspertyza stropu czy całego budynku stanowią podstawę do podjęcia decyzji, czy i w jakim zakresie będą wymagane dodatkowe wzmocnienia konstrukcji. Ekspertyzy techniczne budynków i obiektów budowlanych wskazują też, czy kluczowe elementy konstrukcyjne nie uległy uszkodzeniom.

Wykonujemy ekspertyzy budowlane, które określają przyczyny oraz podają sposoby rozwiązania problemów wynikających z:

 • nadmiernych ugięć konstrukcji i odchyleń konstrukcji od pionu,

 • zarysowań, spękań, odspojeń fragmentów konstrukcji,

 • zniszczenia konstrukcji, awarii budowlanych,

 • zniszczenia węzłów konstrukcji stalowych, wyboczenia prętów, zniszczenia podpór konstrukcji,

 • nieszczelności izolacji pionowych i poziomych,

 • nieszczelności pokryć dachowych i obróbek blacharskich,

 • niedostatecznej izolacji termicznej.

Standardowa ekspertyza budowlana, którą wykonujemy, określa:

 • stan techniczny budynków i obiektów budowlanych,

 • możliwość dociążenia konstrukcji,

 • możliwość nadbudowy, rozbudowy,

 • możliwość zmiany przeznaczenia.

W zakresie naszych usług są zarówno ekspertyza stropu czy ekspertyza dachu, jak i oceny techniczne całych budynków. Przygotowane przez KM-Construction opinie to skrócona wersja ekspertyzy technicznej, która stanowi odpowiedź na pytania z dziedziny budownictwa. Zazwyczaj nie zawierają one badań materiałowych i obliczeń.