banner

Projekty wykonawcze i oceny stanu technicznego w Warszawie – Oferta

Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne

Jedną z głównych usług naszego biura projektowego jest wykonywanie ekspertyz budowlanych. Orzeczenia wydajemy zarówno dla instytucji publicznych i przedsiębiorców, jak również osób indywidualnych. Zawsze postępujemy zgodnie z wymogami zleceniodawców. Zwykle oceniamy stan techniczny budynku w kontekście jego rozbudowy, modernizacji, zmiany sposobu użytkowania lub określenia możliwości odbudowy. Ekspertyza budowlana jest niezbędna, gdy budynek został w istotny sposób uszkodzony, na przykład wskutek pożaru, przeciążenia jego konstrukcji, częściowej katastrofy budowlanej. Jego faktyczny stan techniczny i zakres prac remontowych muszą zostać określone na podstawie oględzin i obliczeń wytrzymałościowych przeprowadzonych przez doświadczonych specjalistów. Dopiero po wykonaniu ekspertyzy okazuje się, czy wymagane będą wzmocnienia konstrukcji i w jakim zakresie, czy też kluczowe elementy konstrukcyjne nie uległy uszkodzeniom.

Wykonujemy ekspertyzy techniczne budynków i obiektów budowlanych, które określają przyczyny oraz podają sposoby rozwiązania problemów wynikających z:

 • Nadmiernych ugięć konstrukcji i odchyleń konstrukcji od pionu
 • Zarysowań, spękań, odspojeń fragmentów konstrukcji
 • Zniszczenia konstrukcji, awarii budowlanych
 • Zniszczenia węzłów konstrukcji stalowych, wyboczenia prętów, zniszczenia podpór konstrukcji
 • Nieszczelności izolacji pionowych i poziomych
 • Nieszczelności pokryć dachowych i obróbek blacharskich
 • Niedostatecznej izolacji termicznej

Wykonujemy ekspertyzy budowlane, które określają:

 • Stan techniczny budynków i obiektów budowlanych
 • Możliwość dociążenia konstrukcji
 • Możliwość nadbudowy, rozbudowy
 • Możliwość zmiany przeznaczenia

Specjaliści z biura projektowego KM-Construction z Warszawy dokonają dla Państwa także oceny stanu technicznego budynku. Przygotowane przez nas opinie techniczne to skrócona wersja ekspertyzy technicznej, która stanowi odpowiedź na pytania z dziedziny budownictwa. Zazwyczaj nie zawierają one badań materiałowych i obliczeń.

Projekty budowlane

Wykonujemy kompleksowe projekty budynków mieszkalnych i usługowych. Każdy projekt budowlany tworzymy zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klientów, zarówno pod kątem funkcjonalności, jak i wyglądu budynku. Dostosowujemy Państwa wizje i marzenia do stanu faktycznego, czyli działki, możliwości finansowych i rozwiązań technologicznych. Wielokrotnie dla naszych Klientów wykonywaliśmy projekty budynków użyteczności publicznej i obiektów usługowych. Nasi projektanci zrobią wszystko, aby pomóc Państwu przelać swój pomysł na papier. Zawsze służą radą i doradzą rozwiązania optymalne pod kątem finansowym, lecz spełniające wszystkie założenia odnośnie użyteczności i wyglądu. Przeprowadzimy Państwa przez cały proces budowy – od koncepcji, na uzyskaniu pozwolenia na budowę kończąc. Zaprojektujemy:

 • Obiekty i budynki w technologii tradycyjnej
 • Obiekty w konstrukcji stalowej (hale, magazyny, wiaty, antresole w istniejących halach, zadaszenia)
 • Obiekty w konstrukcji żelbetowej (budynki mieszkalne, usługowe, biurowce, budynki produkcyjne)

Projekty rozbudowy, przebudowy i nadbudowy

Jeśli istniejący budynek wymaga modernizacji, przygotujemy dla Państwa projekt rozbudowy domu, a także przebudowy lub nadbudowy takiego obiektu. Nieraz okazuje się, że przebudowa istniejącego już budynku będzie bardziej opłacalna niż jego rozbiórka i postawienie nowego obiektu. Poza tym, wiele osób poszukuje możliwości uatrakcyjnienia wyglądu budynków, w którym żyją od lat. Współczesna rozbudowa to coś więcej niż jedynie zmiana geometrii dachu czy dobudowanie kolejnego segmentu. Możemy stworzyć projekt modernizacji, który kompletnie zmieni wygląd budynku i sprawi, że będzie nie do poznania. Odtwarzamy dokumentację techniczną istniejących budynków, wykonujemy ekspertyzy budowlane, które określają charakterystykę materiałową oraz stan techniczny poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Wykonujemy projekty rozbudowy:

 • Budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych
 • Budynków usługowych
 • Budynków użyteczności publicznej
 • Budynków gospodarczych i inwentarskich

Wykonujemy projekty konstrukcji rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków również jako podwykonawcy biur architektonicznych.

Projekty wzmocnienia konstrukcji

Przygotujemy projekt wzmocnienia konstrukcji każdego istniejącego budynku, przeznaczony do przygotowania dokumentacji projektowej. Jest ona niezbędna do wykonania wszelkich prac budowlanych, dzięki którym budynek będzie bezpieczny i nie stworzy zagrożenia dla osób przebywających w nim lub jego otoczeniu. W ramach przygotowań dokładnie sprawdzamy materiały, z których została zbudowana konstrukcja, określamy siły działające na konstrukcję oraz identyfikujemy wszystkie uszkodzenia. Projekty wykonuje się w celu wzmocnienia uszkodzonych konstrukcji oraz zwiększenia nośności istniejących elementów.

Projekt wzmocnienia konstrukcji jest jednym z największych wyzwań inżynierskich. Wykonujemy projekty wzmocnień istniejących konstrukcji budynków i budowli inżynierskich w zakresie:

 • Wzmacniania podłoża gruntowego oraz fundamentów
 • Wzmacniania konstrukcji murowych (ścian, filarów okiennych, stropów odcinkowych i Kleina, naproży)
 • Wzmacniania konstrukcji stalowych (wzmocnienia konstrukcji dachu, węzłów połączeniowych)
 • Wzmacniania konstrukcji żelbetowych (ścian, stropów, słupów)
 • Wzmacniania konstrukcji drewnianych (konstrukcje dachu)

Konstrukcje inżynierskie

Do współpracy z naszym biurem projektowym zapraszamy również jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, fabryki oraz inne firmy zainteresowane wykonaniem konstrukcji inżynierskich. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji konstrukcji inżynierskich na terenie kraju i poza jego granicami. Wykonujemy między innymi: konstrukcje wsporcze pod instalacje, ściany oporowe, zbiorniki, fundamenty pod maszyny, konstrukcje wsporcze pod agregaty wody lodowej itp. Zapraszamy do kontaktu!

Nadzór nad realizacją inwestycji

Biuro projektowe KM-Construction prowadzi nadzór nad realizacją inwestycji. Proponujemy Państwu współpracę w charakterze inwestora zastępczego lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Jakie są zadania inwestora zastępczego? Przede wszystkim dogląda, czy wszystkie prace prowadzone są zgodnie z prawem budowlanym, przepisami, zasadami bezpieczeństwa i „sztuką budowlaną”. Ponadto weryfikuje, czy wszystkie dostarczone materiały są zgodne z umowami i posiadają stosowne certyfikaty. Ważnym zadaniem, za które odpowiada inwestor zastępczy, jest kontrola i odbiór robót ulegających zakryciu, jakie przewidują projekty wykonawcze – m.in. izolacji przeciwwodnych, zbrojenia konstrukcji żelbetowych, wszelkich instalacji wodnych, kanalizacyjnych i elektrycznych. Współpracujemy z kilkoma firmami wykonawczymi specjalizującymi się w danych dziedzinach budownictwa. Każdy ze specjalistów odpowiada za swoją „działkę”, skupiając się na tym, aby wszystkie prace przebiegały wzorowo. Mogą Państwo liczyć na kompetentny zespół ekspertów.

Roczne przeglądy okresowe stanu technicznego

Jaki jest cel przeprowadzenia przeglądu okresowego? Celem jest wypełnienie spoczywającego na zarządcy nieruchomości obowiązku – poddania przynajmniej raz do roku okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli oraz instalacji narażonych na wpływ szkodliwych warunków atmosferycznych i destrukcyjne działania czynników występujących podczas użytkowania budynku.

Pięcioletnie przeglądy okresowe stanu technicznego

Celem przeprowadzenia przeglądu jest wypełnienie spoczywającego na zarządcy nieruchomości obowiązku – poddanie przynajmniej raz na pięć lat okresowej kontroli budynku zgodnie z art. 61 oraz 62. ust. 1. pkt 2. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; jednolity tekst ogłoszony w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). Przegląd polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Wszystkie powyższe przeglądy wykonujemy w zakresie branży budowlanej.