Ekspertyza budowlana to dokument, który zawiera szczegółową analizę stanu technicznego budynku. Składa się z części opisowej oraz wyliczeń dotyczących poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Celem ekspertyzy jest wyjaśnienie pochodzenia uszkodzeń budynku i określenie czy są one zagrażające dla bezpieczeństwa jego użytkowników. To także weryfikacja zasadności wniosków rozpatrywanych przez sąd w sprawach spornych. Nareszcie to kontrola czy budynek wznoszony jest zgodnie ze sztuką i spełnia normy bezpieczeństwa.

Czym różni się ekspertyza od opinii?

Ekspertyza od opinii różni się stopniem analizy danego problemu. Opinia może być wykonywana przez technika i dotyczy tylko ogólnego stwierdzenia zaistnienia danego problemu i wykonana jest na podstawie dokumentacji projektowej. Ekspertyza budowlana jest świadectwem popartym szczegółowymi wyliczeniami i choć nie ma w prawie budowlanym wzoru czy schematu dla takich ekspertyz, to cechuje je dokładność i rzetelność w rozpatrywaniu problemu. W ekspertyzie najczęściej można znaleźć wyliczenia dotyczące dopuszczalnego obciążenia elementów konstrukcyjnych (ścian, stropu, nadproży), stosowną dokumentację rysunkową i fotograficzną, a przede wszystkim wnioski z przeprowadzonych badań. Nie ma konieczności poddawania ekspertyzie całego budynku, można zlecić zbadanie wskazanych elementów. Celem ekspertyzy budowlanej Warszawa jest też wskazanie uszkodzonych elementów, ich opis i wyjaśnienie możliwości naprawy. Ze względu na to, że sporządzenie ekspertyzy wymaga dużej wiedzy ogólnej, zajmują się nią tylko doświadczeni rzeczoznawcy budowlani o wysokich kwalifikacjach.

Kiedy wykonać ekspertyzę budowlaną:

  • w przypadku zakupu budynku i oceny jego stanu technicznego,
  • gdy chcemy wykonać modernizację lub zmienić sposób użytkowania danej konstrukcji budowlanej,
  • kiedy zauważone zostały niepokojące zmiany w postaci szczelin, pęknięć, uszkodzeń,
  • w szczególnych przypadkach, gdy wymaga tego prawo budowlane,

gdy konieczne jest wykonanie ekspertyzy na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego

Co to jest ekspertyza budowlana.